Muzika kao eho univerzuma. Simbolika baroknih muzičkih formi: prelida, igara i varijacija.

Studentski kulturni centar, 21.jun 2017, velika sala, 20 časova, ulaz slobodan

Ansambl "Parnas":

 • Jelena Rokvić, violina
 • Ana Rančić, čembalo
 • Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo
 • i učenici čembala MŠ "Josip Slavenski"

Program koncerta obuhvata svite za čembalo Luja Kuprena, 4. kraljevski koncert za violinu i čembalo Fransoa Kuprena i Svitu "Mir na Parnasu" Fransoa Kuprena za duo čembala.

zatvori najavu

Svetlana Stojanović Kutlača

čembalista, doktor umetnosti

Uvod

Posvetiti se interpretaciji istorijskog repertoara za čembalo ne znači samo baviti se lepotom i raznovrsnošću dela posvećenih ovom muzičkom instrumentu, već jedinstvom njihovih senzitivnih i simboličkih potencijala, njihovom mnogoznačnošću i duhovnim bogatstvom.

Lepota muzike je u jednovremenosti dejstva na čulo sluha i duh. Muzika se na jedinstveni način bavi postojanjem: dok slika beleži stvarni ili imaginarni trenutak sveta, a razum pokušava da definiše njegovu strukturu, muzika dočarava njegovu dinamiku. Muzički trenutak, momenat u transformaciji, predstavlja određenu harmoniju. Filozofski i muzički pojam harmonije susreću se i paralelno razvijaju u epohi baroka, odraz tog jedinstva najjasniji je u repertoaru muzike za čembalo.

Baza od koje polazim kao interpretator je fascinacija zvukom i mogućnostima mog instrumenta: ton čembala nudi plemenitost čulnog uživanja u čistoj, slobodnoj vibraciji žice, njegova harmonska priroda i uzdržana dinamika čine ga uravnotežavajućim, apolonijskim instrumentom; suptilna mehanika koja daje odgovor na najlakši dodir- aristokratskim. Prozračan ton čembala ima specifičan sjaj koji ga jasno istorijski određuje i vezuje za zlatno doba umetnosti, doba baroka. Čembalo je bilo paradigma duha svog vremena, ekstatične potrebe za znanjem, razumevanjem, svetlošću, ali i slobodom, uživanjem i idealizacijom. Prepoznavanje jedinstvenog senzibiliteta čembala ne može se odvojiti od svesti o širini značenja koje bavljenje ovim instrumentom nudi: odblesci antičke filozofske misli, prisustvo ideje univerzalizma, rasvetljavanje njegove istorijske uloge u negovanju plemenitosti, čine da ovaj krhki instrument poseduje auru savršenstva.

Koncerti

Najavljeni

Italijanski rani barok

Zadužbina Ilije M. Kolarca, Centar za muziku, 12.mart 2017, velika sala, 11 časova, ulaz slobodan

Ansambl "Parnas":

 • Dragana Živković, sopran
 • Jelena Rokvić, violina
 • Filip Milinković, violončelo
 • Ana Rančić, čembalo
 • Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo

Program koncerta obuhvata dela venencijanskih, rimskih i napuljskih kompozitora 17. veka za ansambl ili soliste i duete u pratnji baso kontinua, Monteverdija, Freskobaldija, Kačinija, Bonelija, Storačea, A.Skarlatija, Kastela, B.Marčela, Kolone i Paskvinija. Bilo da su u pitanju solo pesme, dueti, operske arije ili instrumentalna dua, repertoar ovog perioda italijanske škole zahteva rutinu u improvizacionoj praksi, koja se postupno od renesansnog postupka diminucije transformiše u slobodnu improvizaciju zasnovanu na realizaciji šifriranog basa. Članovi ansambla "Parnas" posvećeni su sledbenici istorijske izvođačke prakse, što u realizaciji koncerta dela ranog italijanskog baroka podrazumeva, pored postupaka improvizacije i variranja, korišćenje istorijske intonacije (kamerton 415, minton temperacija) i primenu istorijske artikulacije, ornamentacije i agogičkih postupaka. Svaki od članova ansambla pojavljuje se u ulozi soliste u nekoj od kompozicija na programu, što je bila uobičajena praksa u baroknim ansamblima.

Održani

III koncert iz ciklusa "Principi barokne muzike ": "Polifonija"

27. decembar 2016., 20h, Velika dvorana SKC-a, Beograd

Ansambl "Parnas":

 • Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo
 • Maja Kutlača, čembalo
 • Ana Rančić, čembalo

Grandiozni Bahov ciklus "Umetnost fuge" nastao je u poslednjoj godini Bahovog života i poslednja fuga u kojoj se pojavljuje tema B-A-C-H ostala je nedovrsena. Delo, koje se sastoji od 14 fuga i 4 kanona, nastalo je kao finalna ponuda Mitzler udruženju umetnika i često mu se ripisuje matematički i simbolički sadržaj. Umetnost fuge je objavljena nakon Bahove smrti u formi partiture, pa se uobičajeno izvodi u različitim kombinacijama kamernih sastava. Na ovom koncertu biće primenjena kombinacija čembala solo i dua čembala, varijanta koju je sam Bah redlozio na primeru fuga 13 rectus i inversus. Praćenje konstruktivnog postupka ciklusa biće podržano video projekcijom serije slika koja razotkriva Bahovu inspiraciju simboličkom zamisli o postojanju "harmonije sfera".

Video snimci

La Superbe ou la Forqueray

8.decembar 2016., 18h, Galerija SANU, Beograd

Izražavanje osećanja za francuske umetnike barokne epohe pre svega je način ispoljavanja karaktera. Skloni da kompozicijama pridružuju skriveno, ekstramuzičko značenje, pohvalno ili naprotiv ironično, Francuzi su svojim komadima davali naslove koje je danas često teško razumeti. Stil je za njih bio jedinstveni trag čoveka.Naslovi muzičkih komada uvek su bili povezani sa društvom, idejama i sklonostima, u njima se kriju imena ličnosti, scene, postupci. Umetnici su često jedni drugima upućivali muzičke posvete, što se jasno vidi u ovom programu, u njima otkrivamo uzajamno divljenje, zavist ili kritiku.

 • Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo

II koncert iz ciklusa "Principi barokne muzike":
"Ornamentacija-francuski ukus"

4. juni 2016, Velika dvorana SKC-a, 20h, Beograd

Ansambl "Parnas":

 • Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo
 • i učenice klase čembala MŠ "Josip Slavenski": Teodora Krstić, Anastasja Vučković, Marija Petrović, Ana tošić, Jana Petrović, Mej Mansouri, Isidora Bovan

Za francuske muzičare barokne epohe, predstavnike "francuskog ukusa", muzika bez ornamenata bila je kao „nezrelo voće“ ili „nebrušeni dijamant“. Bogata ornamentacija u njihovim kompozicijama može da ispunjava gotovo svaku jedinicu pulsa. Dobra ornamentacija ne zvuči kao dodatak muzici, već iz nje „izvire", pored dekorativne ona ima retoričku ulogu emfaze "isijavanja". Harmonska uloga ornamenata u sprezi sa ekspresvinošću modusa ostvaruje efekat muzičkih boja. Analogno atmosferskoj perspektivi u slikarskim delima Kloda Lorena i AntoanaVatoa, usled bogate ornamentacije komadima za čembalo francuskih kompozitora dominiraju nestalne impresije, harmonija sažima obrise, zvuk tone u šapat, forme se rasipaju u minijature.

Na programu su dela Luja Kuprena, Fransoa Kuprena, Žan-Anrija Danglbera i Antoana Forkrea. Koncert je upotpunjen video prezentacijom slika francuskih slikara XVII-XVIII veka.

Video snimci

I koncert iz ciklusa "Principi barokne muzike":
"Improvizacija alla maniera italiana"

14. mart 2016, Velika dvorana SKC-a, 20h, Beograd

Ansambl "Parnas":

 • Marija Gajić, sopran
 • Dragana Živković, sopran
 • Šerin Mansouri, violina
 • Filip Milinković, violončelo
 • Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo
 • Ana Rančić, čembalo
 • Mej Mansouri, čembalo
 • Jana Petrović, čembalo
 • Ana Tošić, čembalo

Program koncerta obuhvata dela venencijanskih, rimskih i napuljskih kompozitora 17. veka za ansambl ili soliste i duete u pratnji baso kontinua. Bilo da su u pitanju solo pesme, dueti, operske arije ili instrumentalna dua, repertoar ovog perioda italijanske škole zahteva rutinu u improvizacionoj praksi, koja se postupno od renesansnog postupka diminucije transformiše u slobodnu improvizaciju zasnovanu na realizaciji šifriranog basa. Članovi ansambla "Parnas" posvećeni su sledbenici istorijske izvođačke prakse, što u realizaciji koncerta dela ranog italijanskog baroka podrazumeva, pored postupaka improvizacije i variranja, korišćenje istorijske intonacije (kamerton 415, minton temperacija) i primenu istorijske artikulacije, ornamentacije i agogičkih postupaka. Svaki od članova ansambla pojavljuje se u ulozi soliste u nekoj od kompozicija na programu, što je bila uobičajena praksa u baroknim ansamblima.

Na programu su dela Aurelia Bonelia, Klaudia Monteverdia, Đovani Pikija, Đirolamo Freskobaldija, Daria Kastela, Đulia Kačinija, Benedeta Marčela, Alesandra Skarlatija, Bernarda Storače, Đovani Paolo Kolone i Bernarda Paskvinija. Koncert i predavanje je obogaćen slikama baroknih rimskih i venecijanskih slikara, na kojima se ukazuje na ideju pokreta, slobode i beskonačnosti, i takođe notnim primerima osnovnog i improvizovanog notnog teksta.

Video snimci

...

Ansambl Parnas

Članovi Beogradskog ansambla Parnas posvećeni su interpretaciji barokne muzike na istorijskim instrumentima i primenom istorijski informisane izvodjačke prakse. Ansambl je formiran u maju 2013. na inicijativu čembalistikinje Svetlane Stojanović Kutlače od učesnika masterklase posvećene specifičnostima interpretacije muzike francuskog baroka, koju je vodio umetnik iz Francuske Stefan Beši (Stéphane Béchy). Članovi ansambla usavršavali su se u interpretaciji na istorijskim instrumentima u inostranstvu ili u okviru masterklasa inostranih umetnika.Tokom 2016 ansambl je realizovao uz podršku Gradskog sekretarijata za kulturu multimedijalni projekat koji se sastoji od 3 koncerta Principi barokne muzike: Improvizacija, Ornamentacija i Polifonija u Velikoj dvorani Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Više raznovrsnih multimedijalnih programa izvedeno je tokom 2013-2015 godine u Velikoj Sali Studentskog kulturnog centra : Vivaldi triumphans; Apotheose; Charmante nuit(Danglber, M.Lamber); Aria di passacaglia(Frescobaldi, Monteverdi, Daulend, Persl); Scijentisti i humanisti(Ramo i Bah), Kantate, arije i sonate(Hendl). Ansambl je ostvario uspešan nastup u okviru festivala Ars vivendi clavicembalum u novembru 2015. godine u Skupštini grada sa programom Italijanski barok, a 2013. godine sa programom L’Exquise et Vigeur (Izvrsnost i snaga). Italijanski barok izveden je takođe u SANU 2015, a program duhovnih arija Bah i Hendl izveden je u okviru izložbe posvećene Dositeju Obradoviću u Konaku Knjeginje Ljubice 2013 godine.

Učenici čembala iz klase Svetlane Stojanović Kutlača aktivno učestvuju u promociji istorijskog instrumenta čembala i istorijskog repertoara za ovaj barokni instrument u našoj sredini. Učestvovale su u integralnom izvođenju Bahovih koncerata za 2, 3 i 4 čembala, francuskog programa 17. i 18. veka, Skarlatijevih sonata i italijanskog programa 17. veka. Više od deset učenika je nastavilo školovanje na FMU u Beogradu (Jovana Bojović-Topalov, Sofija Perović, Isidora Kuzmanović, Miroslava Stojanović, Tina Nojcer, Isidora Bovan, Mej Mansouri) u klasi čembala ili na drugim katedrama (Ana Rančić, Jovanka Mihajlović, Maja Kutlača, Maja Mitrović, Milica Dimitrijević, Milica Zidarić, Nikolina Kovačević, Margerita Radukić) i inostranstvu Italiji, Nemačkoj, Austriji ili Belgiji (Anastasija Marković-Todorić, Danka Mistović, Slobodan Jovanović, Olga Petrović, Željko Manić). U periodu dužem od dve decenije u kome postoji klasa čembala u okviru Odseka za ranu muziku u MŠ "Josip Slavenski", učenici čembala nastupali su u svim značajnim Beogradskim salama (Kolarac, SANU, Madlenijanum, Etnografski muzej, KCB, Skupština grada Beograda, Galerija fresaka), a u sali SKC-a su redovno prisutni od 2002. u okviru ciklusa multimedijalnih koncerata Musica mundana, Musica humana, Musica instrumentalis.

Članovi

Svetlana Stojanović Kutlača

Doktorirala je na FMU u Beogradu na odseku za čembalo sa temom Pristup interpretaciji karakternih komada za čembalo francuskog baroknog kompozitora Fransoa Kuprena baziran na platonističkom konceptu univerzalne harmonije i magistrirala sa temom Elementi španskog folklora u sonatama Domenika Skarlatija. Usavršavala se u Francuskoj, Španiji, Švajcarskoj, Nemačkoj i Velikoj Britaniji. U inostranstvu je održala 17 solističkih koncerata, a u Serbiji i Crnoj Gori nastupala je u svim značajnim koncertnim salama i na festivalima FERAM (Goldberg varijacije, Kuprenova Harmonie universelle) i Ars vivendi clavicembalum (Italijanski barok 2015, paralela Kupren Ramo L’Exquies et Vigeur 2013, integralno izveđenje Bahovih koncerata za 3 i 4 čembala 2010; čembalistička dua sa Marijom Lujzom Baldazari i Agneš Varoljaj 2009; koncerti predavanja Kuprenova ideja univerzalne harmonije,Traganje za harmonijom od Pitagore do Baha,dela za klavikord i čembalo solo). Snimila je 7 CD solističke muzike (Balbastre, Duphly, Kupren, Ramo, Byrd & Bull, Frescobaldi, Picchi) i objavila radove iz domena estetike i muzikologije: Hermeneutički pristup tumačenju Kuprenove forme redova, Energija modusa, Dve savremene autentične postavke Hendlove opere Alčina, Traganje za harmonijom i Racionalnost i alhemija umetnosti, Pristup interpretaciji Bahovih Goldberg varijacija baziran na ideji ujedinjenja ukusa. Vodi ciklus koncerata predavanja Musica mundana, Musica humana, Musica instrumentalis u SKC u od 2002.

Maja Kutlača

Čembalo, član ansambla PARNAS. Maja Kutlača rođena je 1984. godine u Beogradu. Srednje muzičko obrazovanje završila je na odseku za ranu muziku – čembalo u SMŠ "Josip Slavenski", kao i na odseku za klavir u SMŠ "Vučković" 2002 godine. Diplomirala je na FMU u Beogradu 2008.g, na Odseku za opštu muzičku pedagogiju, kao i na katedri za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009.g. Master i doktorske studije psihologije nastavila je u Holandiji na univerzitetu u Hroningenu. Od oktobra 2016 godine angažovana je kao istraživač i asistent u nastavi na katedri za psihologiju univerziteta u Osnabruku u Nemačkoj. Maja je od detinjstva nastupala na koncertima na čembalu zajedno sa majkom Svetlanom Stojanović Kutlača. Tokom školovanja nastupala je u svim značajnim salama u Beogradu: Kolarčevoj zadužbini, Skupštini grada, SKC-u, SANU, Madlenijanumu, Britanskom kulturnom centru, Atrijumu Narodnog muzeja, Galeriji fresaka i Etnografskom muzeju. U njene najznačajnije nastupe spadaju: solistički nastup na čembalu u ulozi Hendla u multimedijalnom projektu "Traganje za harmonijom- Takmučenje između Hendla i Skarlatija" održanom 2006 u Švajcarskoj u Internacionalnom centru u mestu Ko, kao i nastup u Luisu u Velikoj Britaniji sa programom Bahovi koncerti za dva čembala ; nastup u okviru projekta, Bahovi koncerti za 3 i 4 čembala 2010 na otvaranju festivala Ars vivendi clavicembalum. Kao član ansambla "Parnas" nastupila je na koncertu Bahova "Umetnost fuge" 2016. Kao solista i saradnik na čembalu MŠ "Josip Slavenski" nastupala je na koncertima u Firenci (Akademija lepih umetnosti) i San Đeminijanu, kao član ansambla "Tempera baroka", solista i baso kontinuo izvođač, nastupala je na više koncerata, između ostalog i sa holandskom violinistkinjom Antoanet Loman. Maja je, takođe, nastupala i sa orkestrom Beogradske filharmonije kao saradnik na čembalu (Respigi: Antički plesovi) i orguljama (Dvoržak: Rekvijem).

Ana Rančić

Čembalo, član ansambla PARNAS. Diplomirala je čembalo na Odseku za ranu muziku MŠ „Slavenski“ u klasi prof. Svetlane Stojanović-Kutlače. Na FMU u Beogradu diplomirala je na klavirskom i teoretskom odseku.Ana je učestvovala u integralnom izvođenju Bahovih koncerata za 3 i 4 čembala u Skupštini grada na otvaranju festivala Ars vivendi clavicembalum 2010 i zatvaranj festivala 2013 (L’Exquise et Vigeur); kao član dua čembala sa S.S. Kutlača i saradnik na čembalu nastupala je u Madlenijanumu, Galeriji SANU (Bahovi koncerti za dva čembala) i SKCu (Hendlova sonata za duo čembala; Italijanski rani barok, Apoteoze, Hendl: arije , sonate, kantate , Bah i Hendl . Pored članstva u ansamblu "Parnas", Ana je sarađivala sa "Centrom za ranu muziku" i ansamblom "Renesans" i kao solista na klaviru, čembalu i kamerni muzičar nastupala u svim značajnim gradskim salama, na BEMUS-u2004, 2006, 2008, 2009, i Festivalu Flauta.

Dragana Živković

Sopran, osnovne akademske studije završila je na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, na odseku za solo pevanje. Od 2011, je član hora u teatru i operi Madlenijanum u Zemunu gde je angažovana u operama Ljubavni napitak i Pajaci i mjuziklu Rebeka. U Perslovoj operi Didona i Enej izvedenoj na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u okviru VIII festivala rane muzike FERAM izvela je ulogu druge veštice. U interpretaciji barokne muzike usavršavala se na tri Barokne akademije pod rukovodstvom Predraga Goste (SAD) i Marijane Mijanović (Švajcarska). Diplomirala je na Odseku za ranu muziku u klasi prof. Predraga Đokovića u SMŠ „Josip Slavenski“ u Beogradu. Kao član ansambla Parnas od njegovog osnivanja učestvovala je na koncertima Italijanski barok, Vivaldi triumphans; Charmante nuit; Aria di passacaglia); Scijentisti i humanisti, Kantate, arije i sonate), Bah i Hendl. Izvela je premijerno u našoj sredini pesme i arije baroknih kompozitora od Monteverdija i Freskobaldija do Persla i Mišel Lambera, kao i kantate i arije Baha (Svadbena kantata), Hendla (Lukrecija) i Vivaldija. Nastupala je takođe sa ansamblima Flauto dolce, Renesans i Jokulatores Slavenses (Sala Beogradske filharmonije i Kolarčeva zadužbina) i australijskim čembalistom Donaldom Nikolsonom (Kolarčeva zadužbina).

Jovanka Mihajlović

JOVANKA MIHAJLOVIĆ, sopran, diplomirala je na FMU u Beogradu na odseku za solo-pevanje u klasi prof. Nikole Mijailovica 2005. godine. Pored solo-pevanja, diplomirala je i na klavirskom odseku FMU u Beogradu u klasi prof. Jelene Jovanovic-Petrovic 2001. godine. Kao vokalni solista nastupala je na mnogobrojnim koncertima u gotovo svim znacajnijim koncertnim dvoranama u Beogradu, kao i širom Srbije. Kao član ansambla Parnas nastupila je sa 3 dvorske arije Fransoa Kuprena na X festivalu Ars vivendi clavicembalum i sa Hendlovim arijama na koncertu u Konaku Knjeginje Ljubice. Diplomirala je i čembalo u okviru Odseka za ranu muziku muzicke skole Josip Slavenski u Beogradu u klasi prof. Svetlane Stojanovic i kao čembalistkinja ostvarila nastupe u Skupštini grada (Integralno izvođenje Bahovih koncerata za 2 čembala), u okviru serije koncerata u Madlenijanumu, SANU i Skupštini grada. Zaposlena je kao profesor solo-pevanja u muzickoj skoli Stanislav Binički.

Marija Gajić

Magistrirala je solo pevanje u klasi prof. Radmile Bakočević. U domenu interpretacije rane muzike školovala se u MŠ "Josip Slavenski" u klasi prof.Vojke Đorđević i usavršavala u okviru Barokne akademije u klasi Marijane Mijanović. Usavršavala se u zemlji i inostranstvu, izdvaja se saradnja sa prof. Araizom, Edelmanom, Blahušjakovom, Karanđelom, Borovskom, Avantario, Cvejić i dr. Nastupala je u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Austriji, Poljskoj, Češkoj, Švajcarskoj i Italiji. Bila je član operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu i stipendista operskog udruženja Oto Edelman iz Beča.Sarađuje sa pijanistom Nemanjom Nikolićem (Kolarac, "Kako se sluša muzika") i sa Krugovima umetnosti. 2009. je dobila nagradu za doprinos kulturi grada Beograda, opština Savski Venac. Profesor je engleskog jezika na Institutu za strane jezike i stručnih predmeta na meričkom univerzitetu u BiH. Magistar je menadžmenta kulture i umetnosti, kulturnih politika i medijacije UNESKO katedre Univerziteta Umetnosti u Beogradu i Univerziteta Lion, Francuska.

Ivana Janošević

Sopran, diplomirala je na studijama solo pevanja na Akademiji lepih umetnosti u klasi prof. Ane Savić. U domenu rane muzike usavršavala se na masterklasama Predraga Goste (SAD) i Marijane Mijanović (Švajcarska) i aktivno učestvovala u nekoliko projekata Barokne akademije, u operi „Didona i Enej“ u junu 2014 i nastupila u okviru festivala Ars vivendi clavicembalum u novembru 2014. Kao član ansambla Parnas nastupila je na koncertu Aria di passacaglia.

Dušan Rančić

Tenor, završio je srednju muzičku školu «Stanković», odsek solo-pevanje u klasi prof. Tatjane Bajalice. Takođe je i diplomac na Odseku za ranu muziku MŠ «Josip Slavenski» u klasi prof. Vojke Đorđević. Pevao je u mnogobrojnim amaterskim i profesionalnim horovima (hor RTS-a, hor beogradske opere, hor Kamerne opere «Madlenijanum», Prvo beogradsko pevačko društvo, Braća Baruh...). Bio je član muškog kamernog hora «Kir Stefan Srbin». Trenutno sarađuje sa Vokalnim ansamblom studija za ranu muziku pod vođstvom Predraga Đokovića.

Slobodan Živković

Tenor, član operskog studija „Borivoje Popović“ u Narodnom pozorištu u Beogradu, od decembra 2013.godine.Osvojio je I nagradu na Republičkom takmičenju solo pevača u Beogradu, 2013.godine, kao i na IV medjunarodnom muzičkom festivalu u Arandjelovcu 2011.godine.Osvajao je I nagrade na takmičenju „Mita Topalović“ u Pančevu, u periodu 2010-2012. godine i II nagradu na takmičenju solo pevača „Lazar Jovanović“ u Beogradu, 2011.godine. Završio je nižu muzičku školu solo pevanja „Kornelije Stanković“ u Beogradu 2011.godine u klasi profesora Olivere Jovanović.U leto 2013.godine ostvario je saradnju sa profesorom Sebastianom Vittucciem (Beč).Vokalno se usavrsava i saradjuje sa Dragoslavom Ilicem (tenor). Nastupao na prijemu u Belom Dvoru povodom kraljeve krsne slave 27.februara 2012. godine.

Karolina Beter

KAROLINA BETER magistrirala je blok flautu u klasi Valter fan Ouve na Konzervatorijumu u Amsterdamu (Holandija) i diplomirala traverso flautu u klasi Bartolt Keijkena na Kraljevskom Konzervatorijumu u Hagu (Holandija). Specijalizovala se u izvođenju kamerne savremene kao i rane muzike na istorijskiminstrumentima. Dobitnica je nagrada na internacionalnim takmičenjima (Gaudeamus takmičenje, Penderecki takmičenje, Nemačko muzičko takmičenje). Kao stalni član ansambla MAE (Amsterdam), The Roentgen Connection i kao solista Karolina svira na koncertima širom Evrope, Rusije i Amerike. Učestvovala je u snimanju više audio CD-a za izdavačke kuće Lindoro, unsounds i Konkurrent. Karolina se takođe bavi eksperimentalnom pozorištem, gde nastupa u svojstvu holandskog ansambla De Veenfabriek (Leiden) i nemačkog ansambla Andcompany&Co. (Berlin). Sarađuje sa agencijom za umetnički menadžment Nymbus (Beograd) i teorbistom Andrejom Jovanovićem; član je baroknog orkestra New Trinity Baroque pod dirigentskom palicom Predraga Goste; sarađuje sa ansamblom Belgrade Baroque; član je ansambala Studio 6, Anonimus 4 i Ludus Musicus; saradjuje sa čembalistom Milanom Popovićem. Redovno je pozivana na internacionalne festivale za savremenu i ranu muziku (i.o. Gaudeamusweek, Maerz Musik Berlin, Wien Modern, Aldeburgh Chamber Music Festival, Musica Antiqua Perast, Huddersfield Contemporary Music Festival, Musica Polonica Nova, Aqua Musica Amsterdam, SIGF Sarajevo, Nymbus Festival, FERAM Beograd, BEMUS, Tribina Kompozitora). Sa čembalistkinjom SSKutlača sarađivala je u projektu 5 sonata Karla Filipa Emanuela Baha, i koncertu Hendl: Kantate, arije i sonate.

Aleksandar Jovan Krstić

Rođen je 1989 u Sloveniji. Modernu flautu kao i flautu na Odseku za ranu muziku diplomirao je u MŠ Josip Slavenski u Beogradu u klasi prof. Ljubomira Dimitrijevića. Trenutno je na master studijama flaute na FMU u Beogradu u klasi prof. Miomira Simonovića. U sviranju blok i traverzo flaute usavšavao se na čuvenoj akademiji za ranu muziku Scuola cantorum Basiliensis u Bazelu u Švajcarskoj u klasi prof. Marka Antea (Marc Hantai). Svira u ansamblima za ranu muziku Renesans i Flauto dolce kao i u grupi Institut gde svira eksperimentalni džez.

Jelena Teofilović

Diplomirani master filolog nemačkog jezika i književnosti. Pored klasične flaute ima i diplomu Odseka za ranu muziku za blok i traverzo flautu. Rukovodilac je ansambla za ranu muziku “VisAntiqua”.

Katarina Aleksić

Diplomirala i magistrirala violinu na FMU u Beogradu u klasi prof. Maje Jokanović. Redovno nastupa i na baroknoj violini u okviru različitih ansambala na koncertima i festivalima (Festival čembala, Festival rane muzike u Beogradu, Festival rane muzike u Temišvaru, Rumunija, Festival u Gmundenu, Austrija) i u više različitih produkcija baroknih opera. Baroknu violinu usavršavala je na više majstorskih kurseva (Austrija Academie de Sable Cluj-Napoca, Temišvar) sa profesorima Mira Glodeanu, Frederick Haas (Conservatoireroyalde Bruxelles), JamesMunroe, MarcelPonseele, AlbertoBernardini, DanieleCaminiti, JeremyJoseph. Stalni je član ansambla Beogradski barok. Od 2006 deluja kao koncertmajstor Simfonijskog orkestra RTS. 2009 je bila dobitnik godišnje nagrade Udruženja orkestarskih umeetnika Srbije za izuzetan uspeh u radu na mestu koncertmajstora tog orkestra. Tokom 2013 nastupala je u Orchestra Mozart Bologna pod dirigentskom palicom maestro Klaudija Abada i solistkinjom Martom Argerič. Od 2012 je član EuropaischeKammerphilharmonie u Drezdenu, Nemačka kao gostujući koncertmajstor kamernog i simfonijskog orkestra pod upravom maestra Pedro Andrade.

Šerin Mansouri

Završila je osnovnu i srednju muzičku školu „Vatroslav Lisinski“, u klasi profesorke Maje Kaćanski. Kao učenik škole, na takmičenjima (školska, republička, međunarodna) osvaja brojne nagrade. Nastupa sa orkestrom škole na raznim takmičenjima u Crnoj Gori, Italiji, Mađarskoj. Upisuje Fakultet muzičke Umetnosti u Beogradu, 2010. godine, u klasi profesora Milutina Kosanovića. Kao solista nastupa na mnogim koncertima u okviru FMU, širom Beograda. Diplomirala je na FMU u klasi profesora Marka Josifoskog, sada je student master studija. Pored ansambla Parnas u kome nastupa kao solista na violini, član je i kamernog orkestra „Ljubice Marić“, kao i prva violina kvarteta „Habanera“.

Srđan Stanić

Violončelista i gambista, jedan je od osnivača Centra za ranu muziku Renesans i član je više ansambala za ranu muziku: ansambla Renesans; ansambla Flauto dolce (sa kojim je održao veliki broj koncerata u zemlji i inostranstvu); sarađivao je sa Divnom Ljubojević i horom za duhovnu muziku Melodi kao i sa Predragom Gostom; svirao je i sa ansamblom Tempera Barocca od 2006. koji je nastao na inicijativu violiniste Danila Novakovića (u navedenom ansamblu sarađivao je sa istaknutim umetnicima koji se bave ranom muzikom Antoinette Lohmann i Michael Fields); 2010.g. postao i član ansambla Belgrade Baroque (sa tim ansamblom učestvuje na majstorskom kursu i takmičenju Austrijske barokne akademije u Gmundenu 2011 i 2012. g.); član je i ansambla ANONIMUS 4 – koji je osnovan pod rukovodstvom lautiste Darka Karajića. Pohađao je kurseve i umetničke radionice kod: Marka Caudlea, Paola Pandolfa i Christopha Urbanetza. Srednjovekovnom muzikom se bavio u ansamblu Ludus Musicus. Radi kao violončelista u Simfonijskom orkestru RTS-a, a kao profesor viola da gambe na Odseku za ranu muziku u Muzičkoj školi ,,Josip Slavenski” u Beogradu.

Filip Milinković

Diplomirao violončelo na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Dragana Đorđevića i magistarirao na Akademiji umjetnosti u Banjaluci u klasi Branislava Petrovića. Radi kao profesor violončela u školi „Josif Marinković” u Vršcu. Dobitnik je brojnih nagrada na takmičenjima. Pohađao je majstorske kurseve B. Petrovića (Beograd), D.Grigorijana (Cetinje, Bar, Dubrovnik), K.Janković (Beograd: Beogradska filharmonija, MŠ „Vojislav Vučković“, FMU), I.Kalmana (Beograd, Čelo fest 2004 Novi Sad, Akademija umetnosti 2004), D. Milutinović (Pančevo, 2005), A.Knjazeva (Beograd, Čelo fest, 2005), S.Apolina (Beograd, Čelo fest, 2007) i L. Hopkins (Beograd, Čelo fest, 2005). Učestvovao je u radu Barokne radionice (Sirogojno, 2007, Gmunden 2008). Bio je vođa deonice čela u omladinskom ansamblu Orfej pod upravom Ivana Markovića i član Omladinskog orkestra u Bajrojtu (2007). Nastupao je u salama Centra Šumice, Skupštine grada Beograda, KNU, Studentskog kulturnog centra, na festivalu u Bajrojtu, Galeriji SANU, Kulturnom centru Beograda.

Kristina Ivanković

Završila je osnovne studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Imre Kalmana i master studije na Fakultetu muzičke umetnosti, u klasi prof. Dejana Božića. Završil je i violu da gamba ( osnovno i srednje obrazovanje ), na Odseku za ranu muziku muzičke škole “ Josip Slavenski “, kao i nižu školu solo pevanja u muzičkoj školi “ Vladimir Đorđević “ u Beogradu. Baroknu muziku usavršava na majstorskim kursevima radeći sa Predragom Gostom ( SAD ) i Marijanom Mijanović (Švajcarska) u okviru Beogradske Barokne akademije.

...

CDovi

Kuprenov koncept univerzalne harmonije

Kupren je, sledeći pitagorejsko-platonistički ideal francuskog društva na prelazu XVII u XVIII vek, svoju jedinstvenu formu- svitu komada povezanih idejnim asocijativnim metodom i muzičkom atmosferom, nazvao ordre (red, poredak). Povezivanje ideološkog tumačenja Kuprenovih "redova", simboličkog tumačenja Kuprenovih zagonetnih naslova komada i Kuprenove vizije "energije modusa" vodi ka razotkrivanju Kuprenovog koncepta univerzalne harmonije kao "puta ka perfekciji". Vizija života kao "puta ka perfekciji" je Kuprenova poruka, a za poklonika njegove umetnosti pouzdan vodič na tom putu je njegov kompleksan muzičko-literarno-filozofski opus za klavsen.

V ordre, La Logivière, Allemande, Majestueusement, sans lenteur: „Уобразиља“

XXIV ordre, Les Vieux Seigneurs, Sarabande grave, Noblement: „Стари великаши“

XXIV ordre, L’Amphibie, mouvement de Passacaille, Noblement, Coulé, Gayment, Modérément, Vivement, Afectueusement, Marqué, Plus marqué, Noblement: „Водоземац“

...

Radovi

Naziv doktorata

Ovaj rad je Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corporis, ipsum! Veritatis alias, nam laudantium maiores et nesciunt ratione, temporibus aperiam error voluptatem, magnam assumenda fuga a soluta facere. Obcaecati quibusdam a iste consectetur quidem reprehenderit! Veniam recusandae dicta, architecto nihil!

otvorite

Naziv doktorata

ПРИСТУП ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ КАРАКТЕРНИХ КОМАДА ЗА ЧЕМБАЛО ФРАНЦУСКОГ БАРОКНОГ КОМПОЗИТОРА ФРАНСОА КУПРЕНА БАЗИРАН НА ПЛАТОНИСТИЧКОМ КОНЦЕПТУ УНИВЕРЗАЛНЕ ХАРМОНИЈЕ!

otvorite

Naziv rada

Principi barokne muzike: improvizacija, ornamentacija, polifonija

otvorite
pogledajte sve radove...