J.S.Bach Goldberg-Variationen

Galerija Kolarčeve zadužbine, 30.maj 2018, 18 časova, ulaz slobodan

Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo

zatvori najavu

Svetlana Stojanović Kutlača

čembalista, doktor umetnosti

Uvod

Posvetiti se interpretaciji istorijskog repertoara za čembalo ne znači samo baviti se lepotom i raznovrsnošću dela posvećenih ovom muzičkom instrumentu, već jedinstvom njihovih senzitivnih i simboličkih potencijala, njihovom mnogoznačnošću i duhovnim bogatstvom.

Lepota muzike je u jednovremenosti dejstva na čulo sluha i duh. Muzika se na jedinstveni način bavi postojanjem: dok slika beleži stvarni ili imaginarni trenutak sveta, a razum pokušava da definiše njegovu strukturu, muzika dočarava njegovu dinamiku. Muzički trenutak, momenat u transformaciji, predstavlja određenu harmoniju. Filozofski i muzički pojam harmonije susreću se i paralelno razvijaju u epohi baroka, odraz tog jedinstva najjasniji je u repertoaru muzike za čembalo.

Baza od koje polazim kao interpretator je fascinacija zvukom i mogućnostima mog instrumenta: ton čembala nudi plemenitost čulnog uživanja u čistoj, slobodnoj vibraciji žice, njegova harmonska priroda i uzdržana dinamika čine ga uravnotežavajućim, apolonijskim instrumentom; suptilna mehanika koja daje odgovor na najlakši dodir- aristokratskim. Prozračan ton čembala ima specifičan sjaj koji ga jasno istorijski određuje i vezuje za zlatno doba umetnosti, doba baroka. Čembalo je bilo paradigma duha svog vremena, ekstatične potrebe za znanjem, razumevanjem, svetlošću, ali i slobodom, uživanjem i idealizacijom. Prepoznavanje jedinstvenog senzibiliteta čembala ne može se odvojiti od svesti o širini značenja koje bavljenje ovim instrumentom nudi: odblesci antičke filozofske misli, prisustvo ideje univerzalizma, rasvetljavanje njegove istorijske uloge u negovanju plemenitosti, čine da ovaj krhki instrument poseduje auru savršenstva.

Koncerti

Najavljeni

J.S.Bach Goldberg-Variationen

Galerija Kolarčeve zadužbine, 30.maj 2018, 18 časova, ulaz slobodan

Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo

Održani

Takmičenje između Hendla i Skarlatija

Studentski kulturni centar, Velika sala, 23.april 2018, 20 časova, ulaz slobodan

Ansambl "Parnas":

Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo i učenice M.Š. "Josip Slavenski", u Beogradu:

Irina Aničić, čembalo; Mila Jolačić, čembalo; Teodora Krstić, čembalo; Jana Petrović, čembalo

Maja Petrović, čembalo; Ana Tošić, čembalo; Anastasija Vučković, čembalo

Pojam želje za takmičenjem "agon", nalazi se u samom temelju zapadne civilizacije i potiče iz antičke grčke kulture. Sa obnovom antičkih ideja o ulozi muzike u društvu u epohi umetničkog baroka dolazi do obnove "agona". Jedan od prvih primera muzičkog nadmetanja bilo je takmičenje između virtuoza na instrumentima sa dirkama Hendla i Skarlatija. Skarlati je impresionirao briom, lepotom tona i elegancijom pokreta; Hendl punoćom zvuka i kompeksnošću izraza, a razlika u njihovim stilovima ocenjena je kao razlika između italijanskog i nemačkog duha. Ansambl "Parnas" evocira ovaj događaj, koji se odigrao 1706. godine na venecijanskom karnevalu, multimedijal-nim koncertom.

Video snimci

J.S.Bach (1685-1750): Goldberg-Variationen

Galerija Srpske akademije nauke i umetnosti Ponedeljak 5. februar 2018 18 časova

Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo

Goldberg varijacije Johana Sebastijana Baha, čine četvrti deo Clavier Übung –a, (pored kanonskih varijacija Vom Himmel hoch, Musical Offering i Art of Fugue) i najduže su varijaciono delo u muzici 18.veka. Problem tumačenja Goldberg varijacija je u suštini pitanje stila, jer je ovo delo jedinstveno ne samo u okviru barokne epohe već i u ukupnom Bahovom opusu. Bah je ovim varijacionim delom još 1733.godine imao nameru da konkuriše za titulu dvorskog kompozitora na na frankofilskom Saksonskom dvoru, ali zbog sticaja životnih okolnosti od te namere je odustao i delo je završio tek nakon 10 godina. Bah neosporno pripada nemačkoj orguljaškoj i duhovnoj tradiciji, ali je u svetovnoj muzici sledbenik italijanskog stila, takođe, na njega je snažan uticaj izvršila dominacija francuskog ukusa na nemačkim dvorovima. Bah se u postupku asimilacije italijanskog i francuskog stila našao na istoj strani sa francuskim umetnicima, poklonicima italijanskog ukusa i njihovim predvodnikom Kuprenom.

Video snimci

Dodatna dokumenta

III koncert iz ciklusa "Principi barokne muzike ": "Polifonija"

27. decembar 2016., 20h, Velika dvorana SKC-a, Beograd

Ansambl "Parnas":

 • Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo
 • Maja Kutlača, čembalo
 • Ana Rančić, čembalo

Grandiozni Bahov ciklus "Umetnost fuge" nastao je u poslednjoj godini Bahovog života i poslednja fuga u kojoj se pojavljuje tema B-A-C-H ostala je nedovrsena. Delo, koje se sastoji od 14 fuga i 4 kanona, nastalo je kao finalna ponuda Mitzler udruženju umetnika i često mu se ripisuje matematički i simbolički sadržaj. Umetnost fuge je objavljena nakon Bahove smrti u formi partiture, pa se uobičajeno izvodi u različitim kombinacijama kamernih sastava. Na ovom koncertu biće primenjena kombinacija čembala solo i dua čembala, varijanta koju je sam Bah redlozio na primeru fuga 13 rectus i inversus. Praćenje konstruktivnog postupka ciklusa biće podržano video projekcijom serije slika koja razotkriva Bahovu inspiraciju simboličkom zamisli o postojanju "harmonije sfera".

Video snimci

La Superbe ou la Forqueray

8.decembar 2016., 18h, Galerija SANU, Beograd

Izražavanje osećanja za francuske umetnike barokne epohe pre svega je način ispoljavanja karaktera. Skloni da kompozicijama pridružuju skriveno, ekstramuzičko značenje, pohvalno ili naprotiv ironično, Francuzi su svojim komadima davali naslove koje je danas često teško razumeti. Stil je za njih bio jedinstveni trag čoveka.Naslovi muzičkih komada uvek su bili povezani sa društvom, idejama i sklonostima, u njima se kriju imena ličnosti, scene, postupci. Umetnici su često jedni drugima upućivali muzičke posvete, što se jasno vidi u ovom programu, u njima otkrivamo uzajamno divljenje, zavist ili kritiku.

 • Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo

II koncert iz ciklusa "Principi barokne muzike":
"Ornamentacija-francuski ukus"

4. juni 2016, Velika dvorana SKC-a, 20h, Beograd

Ansambl "Parnas":

 • Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo
 • i učenice klase čembala MŠ "Josip Slavenski": Teodora Krstić, Anastasja Vučković, Marija Petrović, Ana tošić, Jana Petrović, Mej Mansouri, Isidora Bovan

Za francuske muzičare barokne epohe, predstavnike "francuskog ukusa", muzika bez ornamenata bila je kao „nezrelo voće“ ili „nebrušeni dijamant“. Bogata ornamentacija u njihovim kompozicijama može da ispunjava gotovo svaku jedinicu pulsa. Dobra ornamentacija ne zvuči kao dodatak muzici, već iz nje „izvire", pored dekorativne ona ima retoričku ulogu emfaze "isijavanja". Harmonska uloga ornamenata u sprezi sa ekspresvinošću modusa ostvaruje efekat muzičkih boja. Analogno atmosferskoj perspektivi u slikarskim delima Kloda Lorena i AntoanaVatoa, usled bogate ornamentacije komadima za čembalo francuskih kompozitora dominiraju nestalne impresije, harmonija sažima obrise, zvuk tone u šapat, forme se rasipaju u minijature.

Na programu su dela Luja Kuprena, Fransoa Kuprena, Žan-Anrija Danglbera i Antoana Forkrea. Koncert je upotpunjen video prezentacijom slika francuskih slikara XVII-XVIII veka.

Video snimci

I koncert iz ciklusa "Principi barokne muzike":
"Improvizacija alla maniera italiana"

14. mart 2016, Velika dvorana SKC-a, 20h, Beograd

Ansambl "Parnas":

 • Marija Gajić, sopran
 • Dragana Živković, sopran
 • Šerin Mansouri, violina
 • Filip Milinković, violončelo
 • Svetlana Stojanović Kutlača, čembalo
 • Ana Rančić, čembalo
 • Mej Mansouri, čembalo
 • Jana Petrović, čembalo
 • Ana Tošić, čembalo

Program koncerta obuhvata dela venencijanskih, rimskih i napuljskih kompozitora 17. veka za ansambl ili soliste i duete u pratnji baso kontinua. Bilo da su u pitanju solo pesme, dueti, operske arije ili instrumentalna dua, repertoar ovog perioda italijanske škole zahteva rutinu u improvizacionoj praksi, koja se postupno od renesansnog postupka diminucije transformiše u slobodnu improvizaciju zasnovanu na realizaciji šifriranog basa. Članovi ansambla "Parnas" posvećeni su sledbenici istorijske izvođačke prakse, što u realizaciji koncerta dela ranog italijanskog baroka podrazumeva, pored postupaka improvizacije i variranja, korišćenje istorijske intonacije (kamerton 415, minton temperacija) i primenu istorijske artikulacije, ornamentacije i agogičkih postupaka. Svaki od članova ansambla pojavljuje se u ulozi soliste u nekoj od kompozicija na programu, što je bila uobičajena praksa u baroknim ansamblima.

Na programu su dela Aurelia Bonelia, Klaudia Monteverdia, Đovani Pikija, Đirolamo Freskobaldija, Daria Kastela, Đulia Kačinija, Benedeta Marčela, Alesandra Skarlatija, Bernarda Storače, Đovani Paolo Kolone i Bernarda Paskvinija. Koncert i predavanje je obogaćen slikama baroknih rimskih i venecijanskih slikara, na kojima se ukazuje na ideju pokreta, slobode i beskonačnosti, i takođe notnim primerima osnovnog i improvizovanog notnog teksta.

Video snimci

...

Ansambl Parnas

Članovi Beogradskog ansambla Parnas posvećeni su interpretaciji barokne muzike na istorijskim instrumentima i primenom istorijski informisane izvodjačke prakse. Ansambl je formiran u maju 2013. na inicijativu čembalistikinje Svetlane Stojanović Kutlače od učesnika masterklase posvećene specifičnostima interpretacije muzike francuskog baroka, koju je vodio umetnik iz Francuske Stefan Beši (Stéphane Béchy). Članovi ansambla usavršavali su se u interpretaciji na istorijskim instrumentima u inostranstvu ili u okviru masterklasa inostranih umetnika.Tokom 2016 ansambl je realizovao uz podršku Gradskog sekretarijata za kulturu multimedijalni projekat koji se sastoji od 3 koncerta Principi barokne muzike: Improvizacija, Ornamentacija i Polifonija u Velikoj dvorani Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Više raznovrsnih multimedijalnih programa izvedeno je tokom 2013-2015 godine u Velikoj Sali Studentskog kulturnog centra : Vivaldi triumphans; Apotheose; Charmante nuit(Danglber, M.Lamber); Aria di passacaglia(Frescobaldi, Monteverdi, Daulend, Persl); Scijentisti i humanisti(Ramo i Bah), Kantate, arije i sonate(Hendl). Ansambl je ostvario uspešan nastup u okviru festivala Ars vivendi clavicembalum u novembru 2015. godine u Skupštini grada sa programom Italijanski barok, a 2013. godine sa programom L’Exquise et Vigeur (Izvrsnost i snaga). Italijanski barok izveden je takođe u SANU 2015, a program duhovnih arija Bah i Hendl izveden je u okviru izložbe posvećene Dositeju Obradoviću u Konaku Knjeginje Ljubice 2013 godine.

Učenici čembala iz klase Svetlane Stojanović Kutlača aktivno učestvuju u promociji istorijskog instrumenta čembala i istorijskog repertoara za ovaj barokni instrument u našoj sredini. Učestvovale su u integralnom izvođenju Bahovih koncerata za 2, 3 i 4 čembala, francuskog programa 17. i 18. veka, Skarlatijevih sonata i italijanskog programa 17. veka. Više od deset učenika je nastavilo školovanje na FMU u Beogradu (Jovana Bojović-Topalov, Sofija Perović, Isidora Kuzmanović, Miroslava Stojanović, Tina Nojcer, Isidora Bovan, Mej Mansouri) u klasi čembala ili na drugim katedrama (Ana Rančić, Jovanka Mihajlović, Maja Kutlača, Maja Mitrović, Milica Dimitrijević, Milica Zidarić, Nikolina Kovačević, Margerita Radukić) i inostranstvu Italiji, Nemačkoj, Austriji ili Belgiji (Anastasija Marković-Todorić, Danka Mistović, Slobodan Jovanović, Olga Petrović, Željko Manić). U periodu dužem od dve decenije u kome postoji klasa čembala u okviru Odseka za ranu muziku u MŠ "Josip Slavenski", učenici čembala nastupali su u svim značajnim Beogradskim salama (Kolarac, SANU, Madlenijanum, Etnografski muzej, KCB, Skupština grada Beograda, Galerija fresaka), a u sali SKC-a su redovno prisutni od 2002. u okviru ciklusa multimedijalnih koncerata Musica mundana, Musica humana, Musica instrumentalis.

Članovi

Svetlana Stojanović Kutlača

Doktorirala je na FMU u Beogradu na odseku za čembalo sa temom Pristup interpretaciji karakternih komada za čembalo francuskog baroknog kompozitora Fransoa Kuprena baziran na platonističkom konceptu univerzalne harmonije i magistrirala sa temom Elementi španskog folklora u sonatama Domenika Skarlatija. Usavršavala se u Francuskoj, Španiji, Švajcarskoj, Nemačkoj i Velikoj Britaniji. U inostranstvu je održala 17 solističkih koncerata, a u Serbiji i Crnoj Gori nastupala je u svim značajnim koncertnim salama i na festivalima FERAM (Goldberg varijacije, Kuprenova Harmonie universelle) i Ars vivendi clavicembalum (Italijanski barok 2015, paralela Kupren Ramo L’Exquies et Vigeur 2013, integralno izveđenje Bahovih koncerata za 3 i 4 čembala 2010; čembalistička dua sa Marijom Lujzom Baldazari i Agneš Varoljaj 2009; koncerti predavanja Kuprenova ideja univerzalne harmonije,Traganje za harmonijom od Pitagore do Baha,dela za klavikord i čembalo solo). Snimila je 7 CD solističke muzike (Balbastre, Duphly, Kupren, Ramo, Byrd & Bull, Frescobaldi, Picchi) i objavila radove iz domena estetike i muzikologije: Hermeneutički pristup tumačenju Kuprenove forme redova, Energija modusa, Dve savremene autentične postavke Hendlove opere Alčina, Traganje za harmonijom i Racionalnost i alhemija umetnosti, Pristup interpretaciji Bahovih Goldberg varijacija baziran na ideji ujedinjenja ukusa. Vodi ciklus koncerata predavanja Musica mundana, Musica humana, Musica instrumentalis u SKC u od 2002.

Maja Kutlača

Čembalo, član ansambla PARNAS. Maja Kutlača rođena je 1984. godine u Beogradu. Srednje muzičko obrazovanje završila je na odseku za ranu muziku – čembalo u SMŠ "Josip Slavenski", kao i na odseku za klavir u SMŠ "Vučković" 2002 godine. Diplomirala je na FMU u Beogradu 2008.g, na Odseku za opštu muzičku pedagogiju, kao i na katedri za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009.g. Master i doktorske studije psihologije nastavila je u Holandiji na univerzitetu u Hroningenu. Od oktobra 2016 godine angažovana je kao istraživač i asistent u nastavi na katedri za psihologiju univerziteta u Osnabruku u Nemačkoj. Maja je od detinjstva nastupala na koncertima na čembalu zajedno sa majkom Svetlanom Stojanović Kutlača. Tokom školovanja nastupala je u svim značajnim salama u Beogradu: Kolarčevoj zadužbini, Skupštini grada, SKC-u, SANU, Madlenijanumu, Britanskom kulturnom centru, Atrijumu Narodnog muzeja, Galeriji fresaka i Etnografskom muzeju. U njene najznačajnije nastupe spadaju: solistički nastup na čembalu u ulozi Hendla u multimedijalnom projektu "Traganje za harmonijom- Takmučenje između Hendla i Skarlatija" održanom 2006 u Švajcarskoj u Internacionalnom centru u mestu Ko, kao i nastup u Luisu u Velikoj Britaniji sa programom Bahovi koncerti za dva čembala ; nastup u okviru projekta, Bahovi koncerti za 3 i 4 čembala 2010 na otvaranju festivala Ars vivendi clavicembalum. Kao član ansambla "Parnas" nastupila je na koncertu Bahova "Umetnost fuge" 2016. Kao solista i saradnik na čembalu MŠ "Josip Slavenski" nastupala je na koncertima u Firenci (Akademija lepih umetnosti) i San Đeminijanu, kao član ansambla "Tempera baroka", solista i baso kontinuo izvođač, nastupala je na više koncerata, između ostalog i sa holandskom violinistkinjom Antoanet Loman. Maja je, takođe, nastupala i sa orkestrom Beogradske filharmonije kao saradnik na čembalu (Respigi: Antički plesovi) i orguljama (Dvoržak: Rekvijem).

Ana Rančić

Čembalo, član ansambla PARNAS. Diplomirala je čembalo na Odseku za ranu muziku MŠ „Slavenski“ u klasi prof. Svetlane Stojanović-Kutlače. Na FMU u Beogradu diplomirala je na klavirskom i teoretskom odseku.Ana je učestvovala u integralnom izvođenju Bahovih koncerata za 3 i 4 čembala u Skupštini grada na otvaranju festivala Ars vivendi clavicembalum 2010 i zatvaranj festivala 2013 (L’Exquise et Vigeur); kao član dua čembala sa S.S. Kutlača i saradnik na čembalu nastupala je u Madlenijanumu, Galeriji SANU (Bahovi koncerti za dva čembala) i SKCu (Hendlova sonata za duo čembala; Italijanski rani barok, Apoteoze, Hendl: arije , sonate, kantate , Bah i Hendl . Pored članstva u ansamblu "Parnas", Ana je sarađivala sa "Centrom za ranu muziku" i ansamblom "Renesans" i kao solista na klaviru, čembalu i kamerni muzičar nastupala u svim značajnim gradskim salama, na BEMUS-u2004, 2006, 2008, 2009, i Festivalu Flauta.

Dragana Živković

Sopran, osnovne akademske studije završila je na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, na odseku za solo pevanje. Od 2011, je član hora u teatru i operi Madlenijanum u Zemunu gde je angažovana u operama Ljubavni napitak i Pajaci i mjuziklu Rebeka. U Perslovoj operi Didona i Enej izvedenoj na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u okviru VIII festivala rane muzike FERAM izvela je ulogu druge veštice. U interpretaciji barokne muzike usavršavala se na tri Barokne akademije pod rukovodstvom Predraga Goste (SAD) i Marijane Mijanović (Švajcarska). Diplomirala je na Odseku za ranu muziku u klasi prof. Predraga Đokovića u SMŠ „Josip Slavenski“ u Beogradu. Kao član ansambla Parnas od njegovog osnivanja učestvovala je na koncertima Italijanski barok, Vivaldi triumphans; Charmante nuit; Aria di passacaglia); Scijentisti i humanisti, Kantate, arije i sonate), Bah i Hendl. Izvela je premijerno u našoj sredini pesme i arije baroknih kompozitora od Monteverdija i Freskobaldija do Persla i Mišel Lambera, kao i kantate i arije Baha (Svadbena kantata), Hendla (Lukrecija) i Vivaldija. Nastupala je takođe sa ansamblima Flauto dolce, Renesans i Jokulatores Slavenses (Sala Beogradske filharmonije i Kolarčeva zadužbina) i australijskim čembalistom Donaldom Nikolsonom (Kolarčeva zadužbina).

Karolina Beter

KAROLINA BETER magistrirala je blok flautu u klasi Valter fan Ouve na Konzervatorijumu u Amsterdamu (Holandija) i diplomirala traverso flautu u klasi Bartolt Keijkena na Kraljevskom Konzervatorijumu u Hagu (Holandija). Specijalizovala se u izvođenju kamerne savremene kao i rane muzike na istorijskiminstrumentima. Dobitnica je nagrada na internacionalnim takmičenjima (Gaudeamus takmičenje, Penderecki takmičenje, Nemačko muzičko takmičenje). Kao stalni član ansambla MAE (Amsterdam), The Roentgen Connection i kao solista Karolina svira na koncertima širom Evrope, Rusije i Amerike. Učestvovala je u snimanju više audio CD-a za izdavačke kuće Lindoro, unsounds i Konkurrent. Karolina se takođe bavi eksperimentalnom pozorištem, gde nastupa u svojstvu holandskog ansambla De Veenfabriek (Leiden) i nemačkog ansambla Andcompany&Co. (Berlin). Sarađuje sa agencijom za umetnički menadžment Nymbus (Beograd) i teorbistom Andrejom Jovanovićem; član je baroknog orkestra New Trinity Baroque pod dirigentskom palicom Predraga Goste; sarađuje sa ansamblom Belgrade Baroque; član je ansambala Studio 6, Anonimus 4 i Ludus Musicus; saradjuje sa čembalistom Milanom Popovićem. Redovno je pozivana na internacionalne festivale za savremenu i ranu muziku (i.o. Gaudeamusweek, Maerz Musik Berlin, Wien Modern, Aldeburgh Chamber Music Festival, Musica Antiqua Perast, Huddersfield Contemporary Music Festival, Musica Polonica Nova, Aqua Musica Amsterdam, SIGF Sarajevo, Nymbus Festival, FERAM Beograd, BEMUS, Tribina Kompozitora). Sa čembalistkinjom SSKutlača sarađivala je u projektu 5 sonata Karla Filipa Emanuela Baha, i koncertu Hendl: Kantate, arije i sonate.

...

CDovi

Kuprenov koncept univerzalne harmonije

Kupren je, sledeći pitagorejsko-platonistički ideal francuskog društva na prelazu XVII u XVIII vek, svoju jedinstvenu formu- svitu komada povezanih idejnim asocijativnim metodom i muzičkom atmosferom, nazvao ordre (red, poredak). Povezivanje ideološkog tumačenja Kuprenovih "redova", simboličkog tumačenja Kuprenovih zagonetnih naslova komada i Kuprenove vizije "energije modusa" vodi ka razotkrivanju Kuprenovog koncepta univerzalne harmonije kao "puta ka perfekciji". Vizija života kao "puta ka perfekciji" je Kuprenova poruka, a za poklonika njegove umetnosti pouzdan vodič na tom putu je njegov kompleksan muzičko-literarno-filozofski opus za klavsen.

Snimak koncerta 26.11.2012.g., u Velikoj sali Studentkog kulturnog centra u Beogradu, Snimatelj: Miroslav Savić, Instrument: Kopija francuskog dvomanualnog čembala iz XVIII veka marke "Zuckermann", graditelj Mario Bjelanović 1982.

V ordre, La Logivière, Allemande, Majestueusement, sans lenteur: „Уобразиља“

XXIV ordre, Les Vieux Seigneurs, Sarabande grave, Noblement: „Стари великаши“

XXIV ordre, L’Amphibie, mouvement de Passacaille, Noblement, Coulé, Gayment, Modérément, Vivement, Afectueusement, Marqué, Plus marqué, Noblement: „Водоземац“

VI ordre, Les Langueuers Tendres -„Малаксалост, чежња“

VI ordre, Les Baricades Mistérieuses, Rondeau,Vivement -„Тајне препреке“

XXV ordre, La Visionaire, Gravement, et marqué, Viste-„Визионар“

XXV ordre, La Misterieuse, Modérément-„Тајновитост“

XXV ordre, Les Ombres Errantes, Languissamment-„Лутајуће сенке“

XXII ordre, L’Anguille, Legerement-„Јегуља“

XXII ordre, Le Croc-en-jambe, Gayement-„Подметање ноге“

XXII ordre, Les Tours de passé-passe-„Опсена, вешта превара“

XXI ordre, La Reine des Cœurs, Lentement, et tres tendrement-„Краљица срца“

XXI ordre, La Couperin, D’une Vivacité moderée

XXIII ordre, Les Tricoteuses, Tres légérement-„Плетиље“

XXIII ordre, L’Arlequine, Grotesquement-„Шаљивчина“

XXIII ordre, Les Gondoles de Délos, Rondeau, Badinage tendre-„Гондоле са Делоса“

XXIII ordre, Les Satires Chevre-pieds, Gravement ferme, et pointé, Vivement et dans un goût burlesque-„Сатири козјих ногу“

XXVI ordre, L’Epineuse,Rondeau-„Трновитост“

XXVI ordre, La Pantomime, Gayëment et marqué, et d’une grande précision-“Пантомима“

I ordre, L’Auguste, Allemande -„Узвишеност, (посвета краљу Лују Четрнаестом)“

XX ordre, La Princesse Marie, Gracieusement, Sans lenteur, 3ieme Partie Air dans le goût Polonois, Vivement; Les notes égales; et Marquées-„Принцеза Марија“

XXVII ordre, L’Exquise, Allemande-„Изврсност, савршенство“

XXVII ordre, Saillie, Vivement –„Лудорија“

VIII ordre, Passacaille, Rondeau

J.S.Bach (1685-1750): Goldberg-Variationen

Snimljeno u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti Ponedeljak 5. februar 2018 18 časova

J.S.Bach (1685-1750): Goldberg-Variationen

Aria

Variatio 1 a 1 Clav.

Variatio 2 a 1 Clav.

Variatio 3 a 1 Clav. Canone all' Unisuono.

Variatio 4 a 1 Clav.

Variatio 5 a 1 ovvero a 2 Clav.

Variatio 6 a 1 Clav. Canone alla Seconda

Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. al tempo di Giga

Variatio 8 a 2 Clav.

Variatio 9 a 1 Clav Canone alla Terza

Variatio 10 a 1 Clav. Fughetta.

Variatio 11 a 2 Clav.

Variatio 12 a 1 Clav. Canone alla Quarta.

Variatio 13 a 2 Clav.

Variatio 14 a 2 Clav.

Variatio 15 a 1 Clav Canone alla Quinta.

Variatio 16 a 1 Clav. Ouverture.

Variatio 17 a 2 Clav.

Variatio 18 a 1 Clav. Canone alla Sesta.

Variatio 19 a 1 Clav.

Variatio 20 a 2 Clav.

Variatio 21 a 1 Clav Canone alla Settima.

Variatio 22 a 1 Clav. Alla breve.

Variatio 23 a 2 Clav.

Variatio 24 a 1 Clav. Canone all' Ottava.

Variatio 25 a 2 Clav. adagio

Variatio 26 a 2 Clav.

Variatio 27 a 2 Clav. Canone alla Nona.

Variatio 28 a 2 Clav.

Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav.

Variatio 30 a 1 Clav. Quodlibet.

Aria da capo e fine.

J.S.Bach (1685-1750): Goldberg-Variationen

BALBASTROVA ZAGONETNA GALERIJA PORTRETA

"Očaravajući" Balbastre (1727-1799), kako ga je opisao jedan od savremenika, imao je jednu od najbriljantnijih karijera virtuoza na instrumentima sa dirkama 18. veka. Bio je orguljaš Kraljevske kapele i učitelj klavsena Marije Antoanete i Vojvode od Šartra. Kao klavsenista, Balbastre se, kao i J.Ph.Rameau, najviše bavio bojom zvuka. Njegovi komadi uzbuđenjem i koloritom podsećaju na slike Fragonara sa kojim, međutim, deli i mane frivolnosti.

Snimljeno: 1994.g., Radio Beograd, u Sali Kolarčevog narodnog univerziteta, Producent: Mića Kuzmanović, Simatelj: Lazar Lazarević

1: „La de Caze“

2: „La d'Héricourt“

3: „La Ségur“

4: „La Monmartel ou la Brunoy“

5: „La Boullongne“

6: „La Castelmore“

7: „La Courteille“

8: „La Bellaud“

9: „La Lamarck“

10: „La Berville“

11: „La Lugeac“

12: „La Suzanne“

13: „La Genty“

14: „La Malesherbe“

15: „La Berryer ou La Lamoignon“

16: „La Laporte“

17: „La Morisseau“

Muzika za klavsen

Snimljeno: 11.04.1997.g., Radio Beograd, u Sali Kolarčevog narodnog univerziteta, Producent: Srđan Jaćimović, Snimatelj: Lazar Lazarević

1: GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643) Toccata Prima

2: GIOVANNI PICCHI ( ? - 1643) Pass'e mezzo

3: GIOVANNI PICCHI ( ? - 1643) Saltarello del Pass'e mezzo

4: JOHANN JACOB FROBERGER (1616-1667) Suite in g: Allemande

5: JOHANN JACOB FROBERGER (1616-1667) Suite in g: Courante

6: JOHANN JACOB FROBERGER (1616-1667) Suite in g: Sarabande

7: JOHANN JACOB FROBERGER (1616-1667) Suite in g: Gigue

8: FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733) XIII ordre: Les Lis naissans

9: FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733) XIII ordre: Les Rozeaux

10: FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733) XIII ordre: L'Engageante

11: FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733) XIII ordre: Les Folies françoises, ou les Dominos

12: FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733) XIII ordre: L'âme-en peine

13: DOMENICO SCARLATTI (1685-1757) Sonate c-minor K115

14: DOMENICO SCARLATTI (1685-1757) Sonate F-major K107

15: DOMENICO SCARLATTI (1685-1757) Sonate e-minor K394

16: DOMENICO SCARLATTI (1685-1757) Sonate a-minor K175

17: DOMENICO SCARLATTI (1685-1757) Sonate E-major K264

18: MIODRAG KUZMANOVIĆ (1932-1995) Moravac

19: MIODRAG KUZMANOVIĆ (1932-1995) Diptih: Čaj goro čarna

20: MIODRAG KUZMANOVIĆ (1932-1995) Diptih: Trojanac

Jacques DUPHLY (Rouen 1715 - Paris 1789) Pieces de clavecin: Livre I, Livre III (excerpts)

Diflijev stil se odlikuje “prefinjenošću tušea i melanholijom koja, podržana ornamentacijom, daje izvrstan karakter njegovim komadima”, prema rečima Dakena (P.-L. Daquin). Francuska škola klavsena sa njim dostiže vrhunac još jednom nakon Fransoa Kuprena i Žan Filip Ramoa.

Snimak sa koncerta u Galeriji Muzeja Istorije Jugoslavije, Trg Nikole Pašića 11, Beograd, Sreda 30. Juni, 2004. u 20 h – “Koncert u kineskom salonu”, Organizacija: IBS, Dušica Knežević, Snimanje i obrada zvuka: Vladislav Mičić

1: Allemande (in d)

2: Allemande (in d)

3: La Vanlo

4: Rondeau (Gracieux)

5: La Tribolet

6: Rondeau (Tendre)

7: La Damanzy

8: La Cazamajor

9: La Forqueray (Livre III)

10: Allemande (in c)

11: La Boucon

12: La Larare

13: Menuets

14: Rondeau

15: La Millettina

16: Légèrement

17: Chaconne (Livre III)

Muzika elizabetanskog doba na klavikordu

Instrument: Klavikord, kopija po Hubertu, 1978

Snimljeno maj-juni 2005. u MŠ “Josip Slavenski” u Beogradu; Snimanje, tonska obrada, produkcija Miroslav Savić

1: William Byrd: Pavan in d (FWB CCLIV)

2: William Byrd: Galliard in d (FVB CCLV)

3: William Byrd: Fantasia in a (FVB LII)

4: William Byrd: Pavan in a (FVB CLXXIV)

5: William Byrd: Galliard in a (FVB CLXXV)

6: William Byrd: The Queenes Alman (FVB CLXXII)

7: William Byrd: Walsingham (FVB LXVIII)

8: John Bull: Fantastic Pavan (MB 86a)

9: John Bull: Fantastic Galliard (MB 86b)

10: John Bull: In Nomine (FVB XXXVII)

11: John Bull: Chromatic Pavan (Queen Elizabeth”s, MB 87a)

12: John Bull: Chromatic Galliard (MB 87b)

Жан Филип Рамо (Jean-Philippe Rameau) (1683-1764): Nouvelles suites de Pièces de Clavecin

Didroova idealizacija klavsena najviše duguje Ramou i Kuprenu, najznačajnijim predstavnicima francuskog baroka, kompozitorima koji su početkom XVIII veka podigli ovaj instrument na pijedestal, razvivši njegov solistički repertoar. Istovremeno, oni su na različite načine adaptirali antički pojam harmonije i uspostavili njegovu blisku vezu sa klavsenom.

Snimak koncerta 26.11.2013.g., u Velikoj sali Studentkog kulturnog centra u Beogradu, Snimatelj: Miroslav Savić, Instrument: Kopija francuskog dvomanualnog čembala iz XVIII veka marke "Zuckermann", graditelj Mario Bjelanović 1982.

1: Suite a-moll Allemande

2: Suite a-moll Courante

3: Suite a-moll Sarabande

4: Suite a-moll Les trois Mains

5: Suite a-moll Fanfarinette

6: Suite a-moll La Triomphante

7: Suite a-moll Gavotte (avec 6 Doubles)

8: Suite G-dur Les Tricotets

9: Suite G-dur L’Indifferente

10: Suite G-dur Menuet I, Menuet II

11: Suite G-dur La Poule

12: Suite G-dur Les Triolets

13: Suite G-dur Les Sauvages

14: Suite G-dur L’Enharmonique

15: Suite G-dur L’Egiptienne

Domenico Scarlatti (1685-1757) 18 Sonatas

1: Sonata K7 a-moll Presto

2: Sonata K54 a-moll Allegro

3: Sonata K175 a-moll Allegro

4: Sonata K206 E-dur Andante

5: Sonata K247 cis-moll Allegro

6: Sonata K215 E-dur Andante

7: Sonata K216 E-dur Allegro

8: Sonata K402 e-moll Andante

9: Sonata K105 G-dur Allegro

10: Sonata K8 g-moll Allegro

11: Sonata K116 c-moll Allegro

12: Sonata K132 C-dur Cantabile

13: Sonata K133 C-dur Allegro

14: Sonata K213 d-moll Andante

15: Sonata K18 d-moll Presto

16: Sonata K119 D-dur Allegro

17: Sonata K87 h-moll Andante

18: Sonata K318 Fis-dur Andante

...

Radovi

Doktorski umetnički projekt, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 2013

ПРИСТУП ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ КАРАКТЕРНИХ КОМАДА ЗА ЧЕМБАЛО ФРАНЦУСКОГ БАРОКНОГ КОМПОЗИТОРА ФРАНСОА КУПРЕНА БАЗИРАН НА ПЛАТОНИСТИЧКОМ КОНЦЕПТУ УНИВЕРЗАЛНЕ ХАРМОНИЈЕ!

otvorite

"SIMBOLIKA BAHOVOG DELA UMETNOST FUGE"

Peti Zbornik radova Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Editor-in-Chief: dr Nataša Crnjanski, ISSN 2334-8666, 2017

otvorite

"ANALYTICAL METHODS THAT LINK THE CORRECT INTERPRETATION OF FRENCH UNMEASURED (NON-METRIC) PRELUDES AND THE FRENCH BAROQUE STYLE IN GENERAL"

otvorite

"PRINCIPI BAROKNE MUZIKE: IMPROVIZACIJA, ORNAMENTACIJA, POLIFONIJA"

Četvrti Zbornik radova Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Editor-in-Chief: dr Nataša Crnjanski, ISSN 2334-8666, 2016

otvorite

Francois Couperin’s concept of universal harmony

Unpublished paper

otvorite

OD MERSENA DO RAMOA. SOCIJALNE INOVACIJE U FRANCUSKOM DRUŠTVU 17. I 18. VEKA I TRANSFORMACIJA POJMA “HARMONIJE”

9. Međunarodni Simpozij “MUZIKA U DRUŠTVU”, Sarajevo, 23–26. oktobar 2014, “MUZIKA U DRUŠTVU” ZBORNIK RADOVA, ISSN 2303-5722, Izdavač: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo, 2016

otvorite

SIMBOLIKA KUPRENOVIH KOMADA ZA ČEMBALO, "ARTEFACT"

Izdavač: Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, ISSN (Štampano izd.) 2406-3134, ISSN (Online) 2406-3150, Vol. 1, Broj 1, UDK 786.2+781.4 Kupren F., str. 25-34, 2015.

otvorite

"ISTINA I LEPOTA (U FRANCUSKOJ MUZICI NA PRELAZU XVII U XVIII VEK)"

Tematski zbornik radova sa naučnog skupa "Tradicija kao inspiracija: Vlado Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog", Banja Luka, 17-18 april 2015, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske, 2016, ISBN 978-99938-???, COBIS.RS-ID 4960536

otvorite

"RAMO: SCIJENTISTA I HUMANISTA (250 GODIŠNJICA SMRTI FRANCUSKOG KOMPOZITORA I TEORETIČARA)"

Tematski zbornik radova sa naučnog skupa "Tradicija kao inspiracija: Vlado Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog", Banja Luka, 11-12 april 2014, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske, 2015, ISBN 978-99938-27-16-0, COBIS.RS-ID 4960536, str. 255-263

otvorite

"ENERGIJA MODUSA"

Tematski zbornik radova sa naučnog skupa "Tradicija kao inspiracija: Vlado Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog", Banja Luka, 12-13 april 2013, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske, 2014, ISBN 978-99938-27-13-9, COBIS.RS-ID 4181528, str. 234-243

otvorite

"DVE AUTENTIČNE SAVREMENE POSTAVKE HENDLOVE OPERE ALČINA"

Tematski zbornik radova sa naučnog skupa "Tradicija kao inspiracija: Vlado Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog", Banja Luka, 06-07 april 2012, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske, 2013, ISBN 978-99938-27-12-2, COBIS.RS-ID 3632664, str. 446-457

otvorite

"NOVI ASPEKTI TUMAČENJA BAHOVIH GOLDBERG VARIJACIJA"

Prvi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum Niš 2013 (BARTF 2013), Fakultet umetnosti u Nišu, Niš, 11. i 12. oktobar 2013, Tema: UMETNOST I KULTURA DANAS, Zbornik radova sa naučnog skupa, ISBN 978-86-85239-15-1, COBISS.SR-ID 210036748, UDK 781.5.083.2:781.6 J.S.Bah, str. 17-28, Niš, 2014.

otvorite

“TRAGANJE ZA HARMONIJOM”

VI naučni skup: "Tehnologija, kultura i razvoj: Nauka, tehnologija i kultura pred izazovima blokiranog razvoja sa posebnim osvrtom za SR Jugoslaviju", str. 99-114, Igalo, 23-27. Avgust, 1999

otvorite

“RACIONALNOST I ALHEMIJA UMETNOSTI”

VII naučni skup: "Tehnologija, kultura i razvoj: Iskušenja i pouke XX veka: Nauka, tehnologija i kultura u znaku Janusa sa posebnim osvrtom na jugoslovenski istorijski prostor", str. 176-189, UDK 008(082), 005.591.6(082), Subotica-Palić , 28. Avgust - 1. Septembar, 2000.

otvorite
pogledajte sve radove...